Beauty

تیک تاکر افغان – از وقتی در ترکیه آمدیم تیک تاکری می کنم

تیک‌تاکری از افغانستان مقیم در ترکیه: خوش‌حالم که از طریق تیک‌تاک همه مرا می‌شناسند تیک‌تاک به‌عنوان پر طرف‌دار‌ترین وب‌سایت سال ۲۰۲۱ انتخاب شد. در همین حال آسو، تیک‌تاکر شهروند افغانستان که دو سال پیش به […]