یوتیوبر مشهور کانادایی عاشق پسر هزاره شد و همرایش عروسی کرد

واقعا عشق واقعی حد و مرز دین و مذهب نمی شناسد . لیا دختر کانادایی که چهره شناخته شده در یوتیوب است بعد از اینکه با پسر هزاره نشست و برخواست می کند عاشق اخلاق وی می شود و تصمیم میگیرد که با این پسر عروسی کند .

Be the first to comment

Leave a Reply