چگونه عبدالهادی کفشانی در کابل جان باخته است ؟

عبدالهادی کفشانی هنرپیشه جوان و یوتیوبر جوان افغان دیشب در کابل جان باخته است . نزدیکان کفشانی جان باختن وی را به دلیل گاز گرفتگی می گوید . عبدالهادی با راه اندازی چینل یوتیوب کوشش و تلاش زیادی نمود تا هنرپیشه های افغان را گرد هم جمع کند . اما عمر با وی یاری نکرد .

Be the first to comment

Leave a Reply