ویدیو – موهای نجیبه فیض در دست ناآشنا چی می کند ؟

نجیبه فیض از گویندگان برنامه های تفریحی و رمضانی رسانه های افغانستان قبل از اینکه دولت کابل سقوط کند بسوی پاکستان پناه برد و آنجا مصروف کار شد . نجیبه فیض که قبلا هم در سریال های پاکستانی کار میکرد و مصروف کارهای رسانه در پاکستان بود بعد اینکه وضعیت را نامناسب دید با افغانستان خدا حافظی کرد .

Be the first to comment

Leave a Reply