ویدیو – فرزانه ناز تصمیم دارم تا به آهنگ های پنجابی نقش بازی کنم

بازهم یک ویدیو تازه از فرزانه ناز هنرمندان نامدار افغانستان از دوبی . فرزانه ناز حدود دو ماه قبل از هندوستان بسوی امارات رفت اکنون آنجا مسکن گزین شده است و تصمیم دارد تا به دنیای سینما برود . فرزانه ناز میگوید هرچند برایش مشکل خواهد بود ولی ناممکن نخواهد فرزانه ناز با ویدیو های کوتاه تلاش دارد جلب توجه فلم سازان را به طرف خود بکشاند

Be the first to comment

Leave a Reply