ویدیو – فرزانه میگوید وقتی مرا دولفین دید زیاد خوشش آمد

فرزانه ناز هنرمند کشور بعد از اینکه در دوبی مسکن گزین شد همواره تلاش داره تا ویدیو های جالب پخش و نشر کند . در آخرین ویدیو که صفحه انستاگرامش نشر کرده آببازی وی با یک دولفین است . دیده می شود فرزانه ناز بعد از دیدن دولفین زیاد خوشحال به نظر می رسد .

Be the first to comment

Leave a Reply