ویدیو زمین لرزه ولایت پکتیکا که توسط یک دواخانه ثبت شده بود پخش شد

Be the first to comment

Leave a Reply