ویدیو لایف – تغیر دین آخرین ایستادگاه برای ماندن به سویدن

جنگ و آواره شدن هزاران افغان در سراسر کشورهای جهان آنها را با مشکلات زیادی روبرو کرده است که یکی آن هم بدست آوردن یا اجازه اقامت است . متاشفانه افغان های زیادی در کشور سویدن که از سالهای زیادی زندگی میکنند و تا هنوز نتوانستند مدرکی بدست بیاورند . تغیر دین برایشان آخرین گزینه برای بدست آوردن اقامت است .

Be the first to comment

Leave a Reply