مادر افغان برای محافظت فرزندانش از طوفان در مرز ترکیه – ایران جان باخته است

خبر نهایت غم انگیز یک مادر افغان در مرزهای ترکیه و ایران بخاطر حفظ جان کودکانش جان باخته است . این خبر را نیکفر خبرنگار افغانستان انترنشنال از استانبول گزارش داده است . گفته می شود این خانم افغان در مرز ایران و ترکیه در نزدیکی های شهر وان کشور ترکیه جان باخته است و کودکان این خانم زنده هستند .

Be the first to comment

Leave a Reply