فرزانه ناز – آمادگی خوب گرفته بودم تا جشن کریسمس تجلیل کنم

فرزانه ناز از آوازخوان های نامی افغان که در این ماه های اخیر در شهر دوبی کشور امارات مسکن گزین شده است تلاش دارد تا به دنیای سینما وارد شود . هرچند ویدیو های اخیل خانم فرزانه مورد انتقاد تعدادی از مردم قرار گرفت اما بسیاری کارهای وی را تقدیر کردند . خانم فرزانه میگوید برای جشن کریسمس آمادگی های خوب داشت ولی ازینکه صحت وی خوب نبوده است نتوانسته است به بهترین وجه اش تجلیل به عمل آورد .

Be the first to comment

Leave a Reply