فاطمه رسا – هرکس کریسمس را تجلیل می کند میل خودش است

آمادگی فاطمه رسا برای رخصتی های کریسمس و سال نو عیسوی . فاطمه رسا از نطاق های موفق کشور است که بعد از سقوط دولت در افغانستان توانست از طریق برنامه های نجات به امریکا برود . فاطمه اکنون از کمپ بیرون شده است و دارد تلاش دارد تا برنامه های جالب تهیه کند . اخرین ویدیو فاطمه رسا همین است که نشان می دهد وی آمادگی برای رخصتی

Be the first to comment

Leave a Reply