فاطمه رسا – اول لب خود را در کلینیک زیبایی پیچـ ـکاری زدم

فاطمه رسا از خبرنگارهای شهرت یافته افغانستان است که در رسانه های مختلف کار کرده است وی در برنامه های اخیر از طریق میدان هوایی کابل توانست خود را به امریکا برساند . اکنون خانم رسا تلاش دارد تا کارها و برنامه های خود را از طریق رسانه پیش ببرد .

Be the first to comment

Leave a Reply