عشق به وطن با ابراهیم عابد کمیدین موفق کشور چی کرد؟

امشب برای اولین بار اشک مردی را دیدم که سال ها متمادی مردم خسته و رنجدیده افغانستان را خنده بر لبان شان میاورد.
امشب اشک ابراهیم عابد را دیدم که مرا هم به گریه انداخت او از عمق قلب خسته بود و اشک ریخت .
او با این اشک هایش واضح ساخت که در دنیا چه ها در زندگی آرام بخش است.
و در قلب مدرن ترین کشور دنیا اشک ریخته ، اشک از بغض گلو ، اشک دوری از فرزندان و خانواده ، اشک ریخت تا بیان کند که احساس یک‌ پدر در قبال فرزندان شان را بیان کند و محبت سرزمین را بیان کرد ، بیان کرد که سرزمین مادری چقدر شیرین است او از عمق قلب برای وطن گریه کرد.
سرت به سلامت عابد صاحب ❤️❤️.
تو هم میخندانی ما را و هم میگریانی ممنون ات.
شما می توانید مصاحبه مکمل ابراهیم جان را در
darya.net تماشا کنید

Be the first to comment

Leave a Reply