شهر عجیب در زیر زمین به طول ۳۰۰ متر و ارتفاع ۵۰ متر در ولایت زابل کشف شد

شهر‌ عجیب زیر زمینی به طول نزدیک ۳۰۰ متر و ارتفاع ۵۰ متر در ولایت زابل کشف شد

Be the first to comment

Leave a Reply