شهباز شریف که متهم به فساد اداری و ارتکاب جرم است صدراعظم جدید پاکستان شد

Be the first to comment

Leave a Reply