ریس اال.وزا میگوید که پیامبر را خواب دیدم که از ما ناراض است

ملاحسن آخوند: #پیامبر به خوابم آمد و از طالبان ناراض بود!
ملا حسن آخند رئیس الوزرای طالبان در یک نوار صوتی گریه‌کنان می‌گوید که پیامبر اسلام را در خواب دیده که از او و امت مسلمان ناامید شده است. او هم‌چنین می‌گوید که در صفوف #طالبان آدم‌های بی‌دین جای گرفته و آنها روبه بربادی استند.

Be the first to comment

Leave a Reply