روحانی و مبلغ دینی – ادنان اوکتار به ۱۰۰۰ سال زندان محکوم شد

ادنان اوکتار مبلغ دینی و پیغمبر خودخوانده از سوی دادگاه ترکیه به ۱۰۰۰ سال زندان محکوم شده است . نام اصلی ادنان اوکتار هارون یحی میباشد . وی نویسنده بیش از ۳۰۰ کتاب است . ادنان اوکتار قبلا هم از سوی دولت ترکیه زندانی شده بود ولی موکل آقای اوکتار گفته بود که وی مشکلات روحی دارد و بخاطر همین از زندان آزاد شده بود .

Be the first to comment

Leave a Reply