دلیل مرگ کفشانی – فضل هادی کفشانی هنرپیشه افغان به خاک سپرده شد

فضل هادی کفشانی از هنرپیشه های جوان سینمای افغان دیروز به خاک سپرده شد . وی که ۳۱ سال داشت به اثر گاز گرفتکی درگذشت . دیروز مراسم جنازه وی با حضورداشت صدها تن در کابل برگزار شد .

Be the first to comment

Leave a Reply