حمله انتحـ ـاری بالای وزیر دفاع ط.لبان در ولایت ننگرهار

Be the first to comment

Leave a Reply