جریان حاضری گرفتن ت.البان از نمازگزاران در تخار

ملای مسجد از نمازگزاران حاضری می‌گیرد
این ویدیو را شهروندی برای افغانستان اینترنشنال از مسجدی فرستاده که ملا قبل از اجرای نماز خفتن، از نمازگزاران حاضری می‌گیرد. گفته می‌شود در شماری از مساجد افغانستان از مردم محل در صورت غیرحاضری در وقت نماز جریمه نقدی گرفته می‌شود

Be the first to comment

Leave a Reply