ت.لب ها با عبدالسمیع فیضی ورزشکار کشور چی کردند ؟

عبدالسمیع فیضی از ورزشکاران خوب کشور وطن را ترک کرد . وی دلیل ترک کردن افغانستان را توهین شدن اش می داند . فیضی میگوید کسانی که افغانستان را ترک می کنند حتما به یک دلیلی وطن را ترک کرده اند . در این ویدیو سمیع فیضی تمام دلایل را که چرا وطن را ترک است در این ویدیو اظهار نموده است .

Be the first to comment

Leave a Reply