تیک تاکر افغان – از وقتی در ترکیه آمدیم تیک تاکری می کنم

تیک‌تاکری از افغانستان مقیم در ترکیه: خوش‌حالم که از طریق تیک‌تاک همه مرا می‌شناسند
تیک‌تاک به‌عنوان پر طرف‌دار‌ترین وب‌سایت سال ۲۰۲۱ انتخاب شد. در همین حال آسو، تیک‌تاکر شهروند افغانستان که دو سال پیش به ترکیه رفته است، می‌گوید؛ ازبهر این‌که از طریق تیک‌تاک همه او را می‌شناسند، خوش‌حال است.

Be the first to comment

Leave a Reply