تجلیل عاشقانه – کرشنا شروف قهرمانی عظیم بدخشانی را تنها تجلیل کردند

بازهم خبر جالب از سرزمین هندوستان . عبدالعظیم بدخشی قهرمان مبارزات کشور ۱۲ برد در سطح بین المللی دارد ماسبقه اخیر خود را در هندوستان داشت که در روند دوم موفق شد حریف خود را شکست بدهد . این مسابقه اما کمی متفاوت بود . در این مسابقه کرشنا شروف دختر جکی شروف که خواهر تایگر شروف نیز می شود حضور داشت . عظیم بدخشی موفقانه این مسابقه را برد و کرشنا شروف برد این مسابقه را تنها با بدخشی تجلیل کرد . زمزمه های وجود دارد که هردو در رابطه عاشقانه قرار دارد .

 

Be the first to comment

Leave a Reply