بوسیدن دست رهبر کاتولیک های جهان از سوی مهاجرین افغان

در تازه ترین ویدیو که در شبکه های اجتماعی دست بدست می شود نشان می دهد که رهبر کاتولیک های جهان با مهاجرین افغان دیدار می کند و در جریان دیدار تعدادی از خانوداده ها از کودکان شان می خواهد تان دست رهبر کاتولیک های جهان را ببوسد که باعث واکنش تعدای از کاربران شبکه های اجتماعمی شده است .

Be the first to comment

Leave a Reply