این بار خواستند مولوی عبدالسلام عابد را از بـ ـین ببرند

یک انفجار در ساحه پروان سه، مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر کابل رخ داده است.
شاهدان عینی به آماج می‌گویند که این انفجار ناشی از ماین مقناطیسی بر موتر مولوی سلام عابد بوده که در نتیجه وی و سه تن از همراهانش زخم برداشته‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply