انتقـ.ام دو برادر از خواهر بخاطر تخلف از عنعنات افغانی ذر آلمان

دادگاهی در برلین دو برادر افغان را به قتل خواهرشان متهم کرد.
دادستانی کل برلین روز دوشنبه دو برادر اهل افغانستان را رسماً به قتل خواهر شان متهم کرد.
به گزارش دویچه وله آلمان این دو برادر متهم اند که خواهرشان را که مادر دو طفل بود، پنج ماه پیش به دلیل تخلف از “عنعنات افغانی” به قتل رساندند.
بازرسان می‌گویند این دو مرد خواهر ۳۴ ساله شان را به خاطر “تخلف از عنعناتی” که زنان در بسیاری نقاط افغانستان ملزم به رعایت آن هستند، به قتل رسانده اند.
براساس اتهام‌نامه، این دو برادر خواهرشان را با بهانه‌های دروغین متقاعد کردند که با آن‌ها ملاقات کند و بعد او را به قتل رساندند. سپس جسدش را مثله کرده و بعد با یک چمدان به ایالت بایرن آلمان برده و آن جا دفن کردند. این دو برادر ۲۲ و ۲۵ ساله هستند.
ویدیوهای گرفته شده توسط کمره‌های نظارتی این دو برادر را نشان می‌دهد که در ایستگاه قطار برلین زود کرویتس یک چمدان بزرگ چرخ‌دار را به دنبال خود می‌کشند و از میان مردم رد می‌شوند. رسانه‌های آلمانی قبلاً در این مورد گزارش داده بودند.
این دو برادر از تاریخ ۴ اگست تا به حال در بازداشت به سر می‌برند. خانواده آن‌ها چند سال پیش از افغانستان به آلمان آمد. زن مقتول دو فرزند خوردسال داشت و از شوهر افغانش جدا شده بود.
بر بنیاد اعلامیه‌هایی که پولیس قبلا صادر کرده است، یکی از این دو برادر فشار زیادی بر خواهر مقتول خود می‌آورد و سعی داشت زندگی‌اش را کنترول کند. آن‌ها همه در برلین زندگی می‌کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply